Search
Produkty

Elektroniczny Próbnik Napięcia

AP-E26
AP-E26 P - 副本
AP-E26

Kod kreskowy

4718308138078

wprowadzenie

wyświetlacz cyfrowy
Funkcja: zerowa dyskryminacja przewodu pod napięciem, włączanie i wyłączanie wykrywania, wykrywanie punktu przerwania linii.
Zakres pomiarowy: napięcie DC lub AC 12-250 V
Bez baterii

Zapytać

specyfikacja

 • Rozmiar produktu: 138x16x17mm
 • "1. Test bezpośredni.
 • 2. Test indukcyjnego punktu prz"
 • Sprawdź napięcie AC - Dotknij metalową końcówką testera do punktu testowego. Dotknij palcem przycisku ① lub ②: (Ten produkt jest używany tylko do zwykłego wykrywania wysokiego i niskiego napięcia. Dane nie są wartością standardową.)
 • "Sprawdzanie prądu przemiennego: dotknij przycisku wykrywania ① Użyj długopisu, aby zmierzyć napięcie testowanego miejsca, jeśli wyświetlany jest ciąg liczb napięcia, jest to przewód pod napięciem (wyświetlacz LCD „12V36V55V” oznacza, że ​​napięcie jest równe lub niższe niż 55V, i wyświetlenie ""12V36V55V110V220V"" oznacza, że ​​zakres napięcia wynosi 55V-220V), tylko jeśli wyświetlane jest 12V lub 12V36V, jest to linia zerowa lub linia uziemienia.
 • Uwaga: Jeśli przewód uziemiający lub przewód neutralny jest odłączony, napięcie przewodu pod napięciem może być wyczuwane na przewodzie uziemiającym lub przewodzie neutralnym. W tym czasie wyświetlane jest bardzo wysokie napięcie i konieczna jest naprawa elektryka."
 • "Sprawdzanie punktu przerwania — naciśnij i przytrzymaj palcem przycisk testu czujnika ② i przesuń metalową końcówkę po zewnętrznej stronie przewodu. Symbol na wyświetlaczu ⚡ wskazuje na obecność napięcia na przewodzie.
 • Jeśli symbol ⚡ zniknie w pewnym miejscu, to ten punkt jest przerwaniem kabla."
 • Kontrola prądu stałego: pomiar prądu stałego jest odpowiedni tylko dla elektryków, zakres zastosowania wynosi 12-36 V, wyświetlacz ⚡ oznacza, że jest prąd, a brak wyświetlacza oznacza brak prądu.
 • Uwaga!
 • Przy posługiwaniu się testerem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów bhp dotyczących pracy przy instalacjach i urządzeniach o napięciu zasilającym do 250V, co pozwoli bezpiecznie przeprowadzać opisane powyżej testy.
 • Dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby bez odpowiedniej wiedzy nie mogą używać tego produktu.

TOP